Gruppterapi och samtalsgrupper

Känns livet motigt och svårt? Behöver du stöd och någon att prata med? I gruppterapi och samtalsgrupper har du möjlighet att lära känna dig själv och utvecklas tillsammans med andra i grupp.
 

Mina gruppaktiviteter

Gruppterapi

I gruppterapi får du tillsammans med andra möjlighet att bearbeta det som hindrar dig från att leva ett mer meningsfullt och tillfredsställande liv.

Samtalsgrupper

Samtalsgrupper har ofta ett tema såsom specifika svårigheter. Hos företag kan det exempelvis handla om samtalsgrupper för chefer eller  olika typer av patientgrupper inom sjukvården. Samtalsgrupper är ofta begränsade till ett förutbestämt antal gånger och kan anpassas efter behov.

Parterapi i grupp

I gruppterapi för par, har paren möjlighet att dela sina erfarenheter och upptäcka hinder i relationen. Med hjälp av gruppen utforskar vi svårigheter och hur relationen kan utvecklas vidare. Ta kontakt för ytterligare information.

Föräldrar stödjer varandra samtalsgrupp

Att vara förälder kan vara tufft. Speciellt om barnen har utmaningar som neuropsykiatriska diagnoser, spelberoende eller på andra sätt faller utanför normen. I samtalsgruppen finns möjlighet att i en trygg atmosfär få prata om det som är jobbigt med andra som delar liknande erfarenheter. I de andras berättelser och upplevelser finns möjlighet till nya erfarenheter och nya förhållningssätt.

Gruppen träffas 90 minuter veckovis vid 6 st tillfällen under tystnadsplikt. Max 10 deltagare.

Föranmälan krävs då platser är begränsade. OSA senast 19e oktober.

Gruppen genomförs enligt myndigheternas riktlinjer för Covid-19.

150kr/session a 90 minuter. Total 900kr inkl moms för gruppdeltagandet.

Samtalsgrupp på tema Covid-19

Många har på olika sätt blivit drabbade av situationen med Covid-19. Det kan gälla arbete, privatliv eller sociala relationer. I samtalsgruppen finns möjlighet att samtala om det som upplevs som jobbigt och utmanande. Gruppen ger tillfälle att tillsammans lyfta ämnen som många delar och är berörda av på olika sätt. I en tillåtande atmosfär ger de andras berättelser möjlighet till nya erfarenheter och konstruktiva förhållningssätt.

Gruppen träffas vid 10 tillfällen och består av max 10 deltagare. Varje tillfälle är 90 minuter där samtalen sker under tystnadsplikt.

Nu finns det plats för nya deltagare till höstens grupper 2020!

Gruppen genomförs enligt myndigheternas riktlinjer för Covid-19.

150kr/session a 90 minuter. Total 1500kr inkl moms för gruppdeltagandet.

Hur fungerar gruppterapi?

Gruppterapi är en effektiv metod för att få syn på och bearbeta ens egna svårigheter och utmaningar. Det är oftast i samspel med andra människor som ens inre svårigheter tar sig uttryck. Vanliga orsaker till att börja i gruppterapi är exempelvis ångest, tomhet, depression, stress, dålig självkänsla, social fobi, relationsproblem och tappad livslust.

I gruppen får du draghjälp då de känslomässiga, sociala och kognitiva aspekterna av dina svårigheterna samtidigt speglas i de andra deltagarna. Du har här möjlighet att i en tillåtande atmosfär i ditt eget tempo utforska det som är smärtsamt, där fokus ligger på upplevelse snarare än teorier. Med stöd av gruppen, har du möjlighet till nya erfarenheter som öppnar upp för mer konstruktiva förhållningssätt.

Gruppen består av max 8 deltagare och träffas 90 minuter en gång i veckan, under sekretess. Deltagande inleds med tre individuella orienterande samtal för att kartlägga svårigheter och problem. Dessutom för att klargöra samarbetet och huruvida gruppterapi är en terapiform som passar för dig.

Nu finns det plats för nya deltagare till höstens blandade grupper 2020!

Gruppen genomförs enligt myndigheternas riktlinjer för Covid-19.

350kr/session a 90 minuter (individuella samtal a 650kr /45min)

Varför gå i grupp hos mig?

Erfarenhet av att jobba med grupper

Lång erfarenhet av grupprocesser inom näringslivet och som privatpraktiserande terapeut. Knuten till de ledande gruppterapeutiska nätverken i Sverige.

Erfarna handledare

Terapin bedrivs under handledning, av legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning och med mångårig erfarenhet.

Gedigen utbildning på vetenskaplig grund

Terapin är baserad på gedigen vetenskaplig grund i den psykodynamiska och gruppanalytiska traditionen. Vidare kompletteras detta med beteendevetenskapliga och pedagogiska inslag.

Egen terapi och personlig erfarenhet

Min gedigna erfarenhet av eget terapeutiskt arbete skapar förutsättningar för god förståelse för klienterna. Detta lägger grunden för en god allians mellan terapeut och klient, vilket visat sig vara en viktig faktor i relationsbaserad terapi.

073 80 30 833


Varmt välkommen!
© Copyright Gruppterapi