Gruppterapi

-din väg till goda relationer utan ångest eller oro

-ett friare liv med mindre stress och mer livskvalitet

Längtar du efter nära relationer där du kan känna dig trygg? Vill du kunna lita på dina känslor och känna glädje? Vill du ta kontrollen över ditt liv och kunna fatta beslut som gör ditt liv bättre?

Nya grupper fysiskt och online planeras för 2024!

Välkommen med intresseanmälan!


Ibland är gruppterapi ett bättre alternativet än individuell terapi för att du ska få den hjälp du behöver. Gruppterapi är kostnadseffektivt och ger unika möjligheter att dela sina upplevelser av exempelvis relationer, värdelöshetskänslor eller orostankar, så att du kan få ett rikare liv och hitta den livinspiration du är värd. Gruppterapi ger möjlighet att frigöra sig från begränsande känslor, tankar och beteenden.

Boka tid för ett första kostnadsfritt telefonsamtal för att undersöka hur gruppterapi kan vara hjälpsamt för dig i din utveckling mot ett friare liv med mer glädje och mening.

Plats för nya deltagare våren 2024.

 

Mina gruppaktiviteter

Gruppterapi

I gruppterapi får du möjlighet att tillsammans med andra dela dina erfarenheter och  bearbeta svårigheter som hindrar dig från att leva ett mer meningsfullt och tillfredsställande liv. Fokus ligger på din möjlighet att släppa taget och frigöra dig från begränsande känslor, tankar, föreställningar och idéer. Gruppen träffas veckovis i lokaler på Södermalm i Stockholm.

Gruppterapi online

Gruppterapi online är en tidsbegränsad terapi där gruppen träffas online vid ett förutbestämt antal tillfällen. Träffarna sker digitalt så att du har möjlighet att delta i gruppterapi oberoende av var du bor i Sverige. Vid det första tillfället träffas gruppen fysiskt i lokaler i Stockholm.

Tema grupper

I temagrupper arbetar vi med ett antal frågeställningar som vi tillsammans reflekterar kring. Temagrupper fokuserar vi på samtalet om teman och hur vi kan förhålla oss till dem. Tillsammans samtalar vi  om strategier och förhållningssätt för att komma vidare. Det kan handla om teman som ensamhet, svåra relationer eller ångest.

 

Varför gå i grupp hos mig?

Erfarenhet av att jobba med grupper

Fokus ligger på att hjälpa dig i din process där jag har erfarenhet av livets många svårigheter med lång och djup erfarenhet av grupprocesser som privatpraktiserande terapeut. Knuten till de ledande gruppterapeutiska nätverken i Sverige.

Erfarna handledare

Gruppterapin bedrivs under handledning, av legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning och med mångårig erfarenhet.

Gruppterapi på vetenskaplig grund

Gruppterapin bedrivs utifrån  akademiska utbildningar med vetenskaplig grund i den psykodynamiska och gruppanalytiska traditionen. Vidare kompletteras detta med beteendevetenskapliga och pedagogiska inslag.

Egen terapi och personlig erfarenhet

Min gedigna erfarenhet från eget terapeutiskt arbete såväl i grupp somindividuellt skapar förutsättningar för god förståelse för klienterna. Detta lägger grunden för en god allians mellan terapeut och klient, vilket visat sig vara en viktig faktor i relationsbaserad terapi.

Individuell psykoterapi

Föredrar du individuell psykoterapi eller söker parterapi? Besök https://areteco.se


073 80 30 833


Varmt välkommen!
© Copyright gruppterapi.com