Vem är jag?

Krister Sundholm

Jag är i grunden matematiker som efter egen personlig utveckling släppt finanslivet och vidareutbildat mig till beteendevetare och terapeut. Sedan flera år tillbaka arbetar jag med grupputveckling, ledarutveckling och konflikter inom näringslivet och som privatpraktiserande terapeut.

Det finns ett antal olika terapeutiska inriktningar, så varför psykodynamiskt grundad gruppterapi? Min erfarenhet, som jag delar med andra gruppterapeuter, är att klienternas utmaningar och hinder manifesterar sig tydligare i gruppterapi än i individualterapi. Det är oftast i samspel och relationerna med andra människor som ens inre svårigheter tar sig uttryck. Gruppen ger draghjälp eftersom man i den samtidigt får tillgång till de känslomässiga, sociala och intellektuella aspekterna av svårigheterna.

Egna erfarenheter av gruppterapi och hur transformerade dessa processer kan vara, gör också att gruppterapi ligger mig varmt om hjärtat. Genom gruppterapi har jag bearbetat stora svårigheter och trauman. Förutom teoretisk utbildning och en professionell hållning är mitt kanske största bidrag som terapeut som levande exempel. Det går att släppa taget om upplevdahinder och begränsningar och det finns alla möjligheter till ett rikare liv. Min ambition som terapeut är att åskådliggöra att det omöjliga är möjligt, allt går att förändra. Det finns hopp.

Styrelseledamot i Svenska föreningen för gruppterapi och grupputveckling. www.gruppterapi.org

Medlem i Psykoterapicentrum. https://psykoterapicentrum.se/

Gruppanalytiska institutet (GAI). https://gruppanalys.se/

Medarbetare på http://institutetförpsykoterapi.se

  • Fil. kand. beteendevetare.
  • Fil. mag. matematik.
  • Vidareutbildning 2-årig grundläggande psykoterapeutisk utbildning s.k.steg-1.
  • Gruppterapeutisk 2-årig utbildning, gruppanalytisk inriktning, Gruppanalytiska institutet.
  • Studier på avancerad nivå i pedagogik.

073 80 30 833


Varmt välkommen!
© Copyright Gruppterapi