Om gruppterapi

Det är ofta i samspel med andra människor som ens svårigheter tar sig uttryck. Därför är gruppterapi en unik behandlingsform då den ger dig direkta upplevelser och  möjlighet att dela dina erfarenheter med andra.

Om du upplever relationsproblem, ångest, depression, social fobi och tappad livslust är detta vanliga anledningar att söka sig till gruppterapi och där det visat sig verksamt.

I gruppen får du draghjälp då dina svårigheter speglas i de andra deltagarna. Du får här möjlighet att i en tillåtande atmosfär och i ditt eget tempo utforska det som hindrar dig, där fokus ligger på upplevelser snarare än teorier. Med stöd av gruppen har du möjlighet till nya erfarenheter, mer konstruktiva förhållningssätt och förbättrad livskvalitet. 

Gruppen träffas veckovis under 90 minuter. Tystnadsplikt och sekretess gäller.

Välkommen till en första kostnadsfritt samtal där vi undersöker hur gruppterapi kan vara till hjälp för dig.

Om mig

Erfarna terapeuter

Jag är i grunden matematiker som efter egen personlig utveckling släppt finanslivet och vidareutbildat mig till beteendevetare och terapeut. Sedan flera år tillbaka arbetar jag med grupputveckling, ledarutveckling och konflikter inom näringslivet och som privatpraktiserande terapeut.

Det finns ett antal olika terapeutiska inriktningar, så varför psykodynamiskt grundad gruppterapi? Min erfarenhet, som jag delar med andra gruppterapeuter, är att klienternas utmaningar och hinder manifesterar sig tydligare i gruppterapi än i individualterapi. Min erfarenhet är att gruppterapin är mycket effektivare då det är i samspel och i relation till andra människor som ens inre svårigheter tar sig uttryck. Gruppen ger också draghjälp eftersom man i den samtidigt får speglat de känslomässiga, sociala och intellektuella aspekterna av sina utmaningar.

Egna erfarenheter av gruppterapi och hur transformerade dessa processer kan var, gör att gruppterapi ligger mig varmt om hjärtat och är centralt för att kunna bedriva gruppterapi. Genom gruppterapi har jag själv bearbetat stora svårigheter . Förutom teoretisk utbildning och en professionell hållning är mitt kanske största bidrag som terapeut som levande exempel. Det går att släppa taget om upplevda hinder och begränsningar och det finns alla möjligheter till ett rikare och friare liv. Min ambition som terapeut är att hjälpa dig att må bättre, att åskådliggöra att det omöjliga är möjligt, allt går att förändra. Det finns hopp.

Medlem i Psykoterapicentrum. https://psykoterapicentrum.se/

Tidigare styrelseledamot i Svenska föreningen för gruppterapi och grupputveckling. www.gruppterapi.org

Gruppanalytiska institutet (GAI). https://gruppanalys.se/

Tidigare medarbetare på http://institutetförpsykoterapi.se

Högre utbildningar

  • Gruppterapeutisk 2-årig utbildning, gruppanalytisk inriktning, Gruppanalytiska institutet
  • Vidareutbildning 2-årig grundläggande psykoterapeutisk utbildning s.k. steg-1
  • Fil. kand. psykologi
  • Fil. kand. beteendevetare
  • Fil. mag. matematik
  • Studier på avancerad nivå i pedagogik

073 80 30 833


Varmt välkommen!
© Copyright gruppterapi.com